Skip to content

هموشیکر اسکیل دار

شاخصه های محصول

این شرکت اقدام به طراحی و تولید دستگاه های بسیار پیشرفته کنترل عملیات خونگیری و اهداء خون با مشخصات فنی و قابلیت های منحصر به فرد با انتقال دانش فنی از خارج نموده است که در مقایسه با انواع موجود در بازار جهانی قابلیت رقابت با محصولات و تولیدات شرکت های معتبر اروپایی و آمریکایی دارند. عملکرد دستگاه های مذکور توسط سازمان انتقال خون و پایگاه های شیراز و مشهد، اصفهان، کرمان، رشت، اهواز، زنجان و … بررسی گردیده و کلیه نظرات و نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری سازمان و پایگاه ها در این دستگاه ها اعمال گردیده است.